به فارسی

اجازه دهید تا شما را در مراودات تجاری تان با سوئد به شکل

حرفه ای و جدی یاری دهیم 

آیا علاقمند به ارتباط تجاری با کشور سوئد هستید؟

آیا نیازمند  به دانش، تکنولوژی یا کالای سوئدی هستید؟

آیا در امور تجاری در حال اجرا با کشور سوئد نیاز به پشتیبانی دارید؟

انجمن بازرگانی و تجارت سوئد ایران  یک سازمان غیر انتفاعی سوئدی وابسته به انجمن اسکاندیناوی راه ابریشم  بر اساس نیازها و علائق اعضای خود می باشد که  در سال ۲۰۱۶ توسط گروهی از افراد باتجربه و علاقمند به تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی تاسیس گردیده است"

دفتر مرکزی انجمن در استکهلم است. هدف اصلی اتاق ترویج و تسهیل مراودات تجاری، علمی، صنعتی و فرهنگی بین کشور های اسکاندیناوی (خصوصا سوئد) و کشورهای آسیایی (خصوصا ایران) می باشد

 نقش اتاق به عنوان پل ارتباطی در جهت اطلاع رسانی ، معرفی ، مشاوره  و پشتیبانی طرفین مراودات می باشد و در بررسی ، ارائه طرح و انجام امور لازم در هر مرحله نیز حضور خواهد داشت. وظیفه ما در مقابل اعضاء و مشتریانمان، شناسائی موقعیتهای درخشان داد و ستد در ایران و سوئد و همچنین مدیریت و پیروزی بر چالش ها و ریسک های مربوطه میباشد

اتاق بازرگانی و تجارت سوئد ایران با افتخار برگزار میکند

اجلاس

نمایشگاه

۱۳۹۷

اردیبهشت

پانزدهم تا هجدهم

۱۳۹۷

اردیبهشت

هفدهم و هجدهم

اولین همایش و نمایشگاه ایران در کشورهای اسکاندیناوی

خدمات اتاق در برگیرنده مجموعه امور مربوط به ایجاد و یا توسعه فعالیت های تجاری ، صنعتی و فرهنگی از تحلیل و سنجش اقتصادی و عملی زمینه های مورد نظر گرفته تاشناسایی و معرفی طرفین مطلوب مراودات به علاوه مشاوره حقوقی ، کسب امتیاز و مجوزهای مربوطه می باشد

برگزاری همایش ، نمایشگاه و دوره های آموزشی و ارائه سرویس های جانبی بازدید و سفرهای تجاری ، علمی و فرهنگی نیز از فعالیت های خدماتی اتاق میباشد

تیم ما متشکل از افراد توانا و پر تجربه مستقر در سوئد، ایران، انگلیس و برخی از نقاط دیگر استراتژیک صنعتی، علمی و اقتصادی میباشد. همکاران ما با تجارب، دانش، شبکه ارتباطی و مهمتر از هر چیز تعهد و ایمان کاری خویش، تمامی تلاش خود را جهت رضایت و کسب موفقیت مشتریانمان خواهند نمود 

تیم ما متشکل از افراد توانا و پر تجربه مستقر در سوئد، ایران، انگلیس و برخی از نقاط دیگر استراتژیک صنعتی، علمی و اقتصادی میباشد. همکاران ما با تجارب، دانش، شبکه ارتباطی و مهمتر از هر چیز تعهد و ایمان کاری خویش، تمامی تلاش خود را جهت رضایت و کسب موفقیت مشتریانمان خواهند نمود 

SWIRCTC

ساده ترین و مطمئن ترین پل ارتباطی شما جهت بررسی، طرح، اجرا و توسعه مراودات بازرگانی، علمی، فرهنگی با کشور سوئد

We offer our partners convenience and security for assessment, planning, execution and developing trade between Sweden and Iran.

Ett enkelt och tryggt sätt för utredning, planering, genomförande och utveckling av handelsrelationer med Iran.

Member of

SWIRCTC in affiliation with

Scandinavia Silk Road Commerce Association

Sw.Org.Nr. 802506-3150

info@swirctc.com

+ 46 8 51 97 22 21

+ 46 8 55 92 42 72

Valla Business Park

Rissneleden 142, 5 fl.

174 57 Sundbyberg (Stockholm)

Sweden