گروه رایزنان

گروه رایزنان اتاق

جهت تقویت جهان بینی و گسترش شبکه ارتباطی و اطلاعاتی، اتاق تجارت و بازگانی سوئد ایران، گروه رایزنانی خود را از کارشناسان در زمینه های گوناگون صنفی ، صنعتی، علمی، تجاری، فرهنگی، از چندی پیش تشکیل داده است. این گروه به شکلی پویا تکمیل میگردد.دانش، تجربه و خرد جمعی این گروه، نقش بسزایی در توسعه راهبری و بهبود کیفیت فعالیتهای اتاق خواهند داشت

سعیده یحیوی

وکیل رسمی در سوئد و مدیر امور خاورمیانه شرکت بین المللی حقوقی سوئدی ماگنوسون

دلارا رونبری بدیعی

اقتصاد دان و مدیر بخش مشتریان کلان بانک تجارت سوئد

مهندس علی کامیاب

كارشناسى ارشد در مهندسى شيمى گرایش انرژى و محيط زيست ،مديريت صنعتى از دانشگاه سلطنتى سوئد، سابقه در سمت هاى مختلف در پروژه هاى مهندسى، خريد، ساخت پالايشگاه هاى نفت

شغل فعلی ، مدير گسترش كسب و كار در انستيتو گسترش حرفه اى سوئد و مدیریت پروژه در شرکت سوئدی مشاور اینتل لکتوس

یرت لوندمارک

تحصیلات در زمینه اقتصاد و فن بازار با ساله ها تجربه در صنایع تولیدی،پست های مدیریتی در صنعت فلزات. فعالیت طولانی در آسیا و سابقه تحارت و حضور متعدد در ایران.

شغل فعلی: مشاور ارشد در زمینه تجارت بینالملی

یوهان المکویست

هم بنیانگذار و مدیر شرکت سرمایه گذاری توندرا فاندر در سوئد

حامی رشیدی

بنیان گذار و مدیر عامل شرکت سوئدی اس ام بی

مهندس توماس لارسون

تحصیلات مهندسی سازه از دانشگاه چالمرز گاتنبورک سوئد، سال ها تجربه در پست مدیر عامل شرکت های سوئدی در ایران چون متسو و اس کی اف.

نقش فعال در توسعه معدن مس سرچشمه، میدوک و سانگان در ایران.

شغل فعلی: مدیر کل شرکت تامتورن سوئد در زمینه باسکولهای صنعتی

نوژان نیکزاد

فارغ التحصیل از دانشگاه کارلستاد سوئد در رشته علوم سیاسی

کارشناس حقوق سیاسی و اقتصادی، سفیر و نمایده سوئد در بزرگترین کنفرانس رهبران جوان جهان در آفریقای جنوبی. نامزد دریافت جایزه سلطنتی سوئد از پادشاه سوئد به عنوانِ "رهبرِ سال". مسول بخش خصوصی اقتصادی دفتر سازمان

یوهان اکلوند

تحصیلات در زمینه علوم کشاورزی و محیط زیست. سالها تجربه در مورد مدیریت امور محیط زیست و مشاور ارشد بسیاری از شرکتهای بزرگ سوئد در کاهش اسیبهای محیط زیستی

شغل فعلی: بازرس و مشاور استانداردهای بینالمللی محیط زیست

مهندس کامران کاوینای

تحصیلات مهندسی مکانیک و کیفیت تولید از دانشگاه سلطنتی صنعتی سوئد، سال ها تجربه در پست مدیریت کیفیت در شرکتهای تحقیقاتی و دارو سازی سوئد چون آسترا سنکا، حضور مستمر حرفه ای در آسیا و آمریکا

شغل فعلی: مدیر کل بررسی و تضمین کیفیت شرکت سوئدی بینالمللی اس ال هچ گروپ

امیر طاهری

مدیر عامل و بنیانگذار شرکت ونسیا

با تجربه طولانی از راه اندازی و مدیریت شرکت های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی، تولیدات، محصولات کامپیوتری در سطح بین المللی

امیل آزار

تحصیلات در زمینه اقتصاد از دانشگاه یونشوپینگ سوئد و فن بازار از دانشگاه منچستر انگلیس و مدیریت اداری از کامبریچ انگلیس.

سابقه کاری در پست مدیریت فروش نزد شرکت توانیر سوئد و کوکاکولا سوئد

شغل فعلی: صاحب و مدیر شرکت خدمات فروش نوبل سوئد

آرمان اصلانی

فارغ التحصیل از دانشگاه کارلستاد سوئد در رشته حقو

مسئول حقوقی سابق اداره مصرف کنندگان اروپا، حقوقدان در حوزه بازرگانی و اروپا، حقوقدان رسمی‌ وزارت مهاجرت سوئد

SWIRCTC

ساده ترین و مطمئن ترین پل ارتباطی شما جهت بررسی، طرح، اجرا و توسعه مراودات بازرگانی، علمی، فرهنگی با کشور سوئد

We offer our partners convenience and security for assessment, planning, execution and developing trade between Sweden and Iran.

Ett enkelt och tryggt sätt för utredning, planering, genomförande och utveckling av handelsrelationer med Iran.

Member of

SWIRCTC in affiliation with

Scandinavia Silk Road Commerce Association

Sw.Org.Nr. 802506-3150

info@swirctc.com

+ 46 8 51 97 22 21

+ 46 8 55 92 42 72

Valla Business Park

Rissneleden 142, 5 fl.

174 57 Sundbyberg (Stockholm)

Sweden