فرم درخواست عضویت اشخاص حقیقی

Membership application

Natural Person

First of all, we are so delighted for receiving your interest for being a member of our chamber. We hope the benefits of your membership would boost the success of your business, commercial, scientific or cultural activities.

Please do pay attention for completing this form carefully.

SWIRCTC would evaluate the application and applicants eligibility for membership in due time. All response would be would be communicated in written with the applicant.

Preliminary eligible applicant might need to send som complementary documents such as verified copy of:

National Number ID

Payment of the membership fee

Import/Export License (Not applicable for supportive membership applicant)

Please bear in mind that applicants could be asked for some other relevant complementary documents in this regard as well.

 

Membership fee (12 months)

Supportive Membership, free (only € 15 one time set up fee)

Startups, Students, Associations, lecturers etc, € 100

Gold Membership, € 500

Platinum Membership, € 750

 

 

فرم درخواست عضویت

اشخاص حقیقی

در آغاز، از ابراز علاقه شما به عضویت در اتاق بازرگانی و تجارت سوئد ایران بسيار سپاسگزاريم.

اميد آن است تا امتيازهاى عضویت اتاق، شكوفايى و كاميابى هاى روزافزون تجاری، صنعتى، علمی، فرهنگی یا صنفی شما باشد.

خواهشمند است به همگى پرسش هاى برگ درخواست عضويت با دقت پاسخ دهید.

اتاق تجارت و بازرگانی سوئد ایران، پس از سنجش های لازم درخواست عضویت، در صورت داشتن شایستگی عضویت، نتیجه را به پست الكترونيكى درخواست کننده خواهد فرستاد. همچنين، در اين نامه، مداركى كه بايد براى اتاق فرستاده شوند (و در ادامه هم بيان شده)، فهرست شده و شماره حساب جهت پرداخت حق عضويت اعلام خواهد شد.

 

فهرست مدارك موردنياز:

کپی کارت ملی

کپی فیش پرداخت حق عضویت به حساب بانکی اعلام شده

کپی از کارت بازرگانی (در صورت نياز)

در صورت نیاز به تکمیل ساير موارد، همكاران اتاق با شما تماس خواهند گرفت.

 

نكته: درخواست کنندگان جهت عضویت داوطلب، نیاز به دارا بودن کارت بازرگانی ندارند.

 

حق عضويت سالانه:

هزینه عضویت ۱۲ ماهه

داوطلب، رایگان (۱۵ یورو جهت هزینه ثبت)

شرکت های نوپا، دانش بنیان، دانشجویان، دانش آموختگان، مدرسان و انجمن ها ۱۰۰ یورو

عضویت وابسته ۵۰۰ یورو

عضویت پیوسته ۷۵۰ یورورو

By filling and sending this application, applicants ensures and confirms that the particulars given herein are true, correct and complete to the best of his/her knowledge and belief and the documents submitted along with this application are genuine.

با تکمیل و ارسال این فرم، درخواست کننده درستى و دقيق بودن همه پاسخ های خود را تاييد مى كند و متعهد مى شود كه همه مداركى كه خواهد فرستاد، داراى اعتبار رسمی و قانونی است. درغير اينصورت، مسئوليت همه پيامدها به عهده درخواست كننده است.

 
Industry, صنعت
Agriculture،کشاورزی، دام و طیور
Consultancy، مشاوره
Investment, Finance، بانک یا سرمایه گذاری
Service، خدماتی
Production، تولید
Science & Education، علمی یا آموزشی
Trading، تجاری
Cultural، فرهنگی
Sports، ورزشی
Food، مواد غذایی
Oil & Gas، نفت و گاز
Energy، انرژی
Government boddy، بخش دولتی
NGO، بخش غیر دولتی
Engineering، مهندسی
Media، جرائد یا کانالهای ارتباط جمعی
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SWIRCTC

ساده ترین و مطمئن ترین پل ارتباطی شما جهت بررسی، طرح، اجرا و توسعه مراودات بازرگانی، علمی، فرهنگی با کشور سوئد

We offer our partners convenience and security for assessment, planning, execution and developing trade between Sweden and Iran.

Ett enkelt och tryggt sätt för utredning, planering, genomförande och utveckling av handelsrelationer med Iran.

Member of

SWIRCTC in affiliation with

Scandinavia Silk Road Commerce Association

Sw.Org.Nr. 802506-3150

info@swirctc.com

+ 46 8 51 97 22 21

+ 46 8 55 92 42 72

Valla Business Park

Rissneleden 142, 5 fl.

174 57 Sundbyberg (Stockholm)

Sweden