خدمات ما

با در نظر گرفتن اینکه در کدامیک از مراحل کنجکاوی، فکر، علاقه، نیازمندی، اجرا یا توسعه مراودات با سوئد هستید و بدون توجه به کمیت امر خویش، ما همیشه با تنظیم حجم و محتوای سرویسهای مشاوره ای و پشتیبانی خود در خدمتتان هستیم. خدمات ما با کارمزدی مناسب و منطقی، با صداقت و شفافیت خدمت شما ارائه می گردد

خدمات اتاق در برگیرنده مجموعه امور مربوط به ایجاد و یا توسعه فعالیت های تجاری ، صنعتی و فرهنگی از تحلیل و سنجش اقتصادی و عملی زمینه های مورد نظر گرفته تاشناسایی و معرفی طرفین مطلوب مراودات به علاوه مشاوره حقوقی ، کسب امتیاز و مجوزهای مربوطه می باشد

برگزاری همایش ، نمایشگاه و دوره های آموزشی و ارائه سرویس های جانبی بازدید و سفرهای تجاری ، علمی و فرهنگی نیز از فعالیت های خدماتی اتاق می باشد

وظیفه ما در درجه اول تشخیص و درک نیاز یا خواسته شما میباشد. هیچ ماموریتی دقیقا همانند دیگری نیست و از این جهت راهکارها ، میزان و نوع خدمات ما کاملا در راستای

ماموریت خاص شما طرح، تنظیم و اجرا میگردد

بطور عمومی خدمات ما را میتوان در گروه های زیر جمع بندی نمود

وضعیت عمومی بازار

وضعیت اصناف بازار

 روندهای تجاری

رویدادهای تجاری

 تصمیمات سازمانها و دولتها

 جلسات و نمایشگاه ها

امکانات و محدودیتها

حجم و پذیرش بازار

رقبا و شرکا

قوانین 

نمایندگی و کانالهای فروش و ارائه

امور مالی

حضور در نمایشگاه ها

هیات بازدید

ارتباط با افراد یا سازمانهای کلیدی

عقد قرارداد

امور حقوقی و بانکی

ایجاد دفاتر و خط تولید

تهیه دعوتنامه وتقاضای ویزا

حمل و نقل

خدمات پستی

اسکان و گردشگری

ترجمه و نشر

درمان و مراقبت

برگزاری همایش، اجلاس و سمینار

برگزاری نمایشگاه

ایجاد کارگاه فکری

ارائه دورهای آموزشی

بسته بازدید و بررسی

SWIRCTC

ساده ترین و مطمئن ترین پل ارتباطی شما جهت بررسی، طرح، اجرا و توسعه مراودات بازرگانی، علمی، فرهنگی با کشور سوئد

We offer our partners convenience and security for assessment, planning, execution and developing trade between Sweden and Iran.

Ett enkelt och tryggt sätt för utredning, planering, genomförande och utveckling av handelsrelationer med Iran.

Member of

SWIRCTC in affiliation with

Scandinavia Silk Road Commerce Association

Sw.Org.Nr. 802506-3150

info@swirctc.com

+ 46 8 51 97 22 21

+ 46 8 55 92 42 72

Valla Business Park

Rissneleden 142, 5 fl.

174 57 Sundbyberg (Stockholm)

Sweden