تیم کاری ما

فرایندها و روشهای دقیق کاری ما حاصل سالها تجربه مدیریتی و اجرایی ما میباشد. دفاتر  نمایندگی ما در ایران، همکاران منفرد وهمچنین همپیمانان متخصص ما در امور گوناگون به همراه شبکه گسترده ارتباطی ما در بخش خصوصی، دولتی و صنفی سوئد، ضمانت بخش صلاحیت،  کیفیت، دقت و بازده ای تیم های مشاوره ای ما میباشد 

تیم ما متشکل از افراد توانا و پر تجربه مستقر در سوئد، ایران، انگلیس و برخی از نقاط دیگر استراتژیک صنعتی، علمی و اقتصادی میباشد. همکاران ما با تجارب، دانش، شبکه ارتباطی و مهمتر از هر چیز تعهد و ایمان کاری خویش، تمامی تلاش خود را جهت رضایت و کسب موفقیت مشتریانمان خواهند نمود 

مهندس سهیل زینلی

موسس و مدیر عامل اتاق

soheil.zeinali@swirctc.com

+ 46 70 066 64 82

 

تیم سوئد

هنگامه همتی

مشاور امور فرهنگی و ورزشی

hengameh.hemati@swirctc.com

+ 46 73 502 36 37

 

 

تیم سوئد

مهندس ابراهیم محمدی

رئیس نمایندگی ایران

ebrahim.mohammadi@swirctc.com

+98 913 114 7768

تیم ایران

نفیسه بیات

مسئول امو دفتری و بازاریابی

esfahan@swirctc.com

+ 98 31 36 25 98 10

تیم ایران

نوژن نیکزاد

مشاور حقوقی

nozan.nikzad@swirctc.com

+46 73 659 99 97

تیم سوئد

فریبا سرمدی

مسئول امور دفتری و بازاریابی

fariba.sarmadi@swirctc.com

+ 46 70 066 64 82

تیم سوئد

امیر علیزاده

مشاور توسعه سازمانی

amir.alizadeh@swirctc.com

+ 98 922 705 7819

تیم ایران

کامبیز نیک کار

مشاور توسعه سازمانی

kambiz.nikkar@swirctc.com

+ 98 911 136 3225

تیم ایران

محمد صادقی

مسئول امور فنی و اجرایی

esfahan@swirctc.com

+ 98 31 36 24 31 38

تیم ایران

سامی زمانسرائی

مشاور ارشد

sami.zamansaraie@swirctc.com

+ 98 912 158 00 94

تیم ایران

دکتر سیامک تنکابنی

مشاوره ارشد

siamak.tonkaboni@swirctc.com

+ 44 77 699 700 90

تیم اروپا

نسرین جهان

مدیر پروژه

nasrin.jahan@swirctc.com

+ 44 78 530 435 28

تیم اروپا

SWIRCTC

ساده ترین و مطمئن ترین پل ارتباطی شما جهت بررسی، طرح، اجرا و توسعه مراودات بازرگانی، علمی، فرهنگی با کشور سوئد

We offer our partners convenience and security for assessment, planning, execution and developing trade between Sweden and Iran.

Ett enkelt och tryggt sätt för utredning, planering, genomförande och utveckling av handelsrelationer med Iran.

Member of

SWIRCTC in affiliation with

Scandinavia Silk Road Commerce Association

Sw.Org.Nr. 802506-3150

info@swirctc.com

+ 46 8 51 97 22 21

+ 46 8 55 92 42 72

Valla Business Park

Rissneleden 142, 5 fl.

174 57 Sundbyberg (Stockholm)

Sweden